تاريخچه :
ساختمان اين مركز در سال 1339 به عنوان يك بيمارستان عمومي با بخشهاي متعدد شامل (گوش ،حلق و بيني ، زنان و زايمان ، جراحي عمومي ، اطفال و داخلي ) با زير بناي 2500 متر مربع و تعداد پنجاه تخت با امكانات محدود آزمايشگاه ، راديو لوژي و داروخانه شروع به كار نمود و سپس درسال 1358طرح تكميلي داوخانه ، درمانگاه ، فيزيوتراپي ، بخشهاي اداري ومالي ، خدمات و پشتيباني در ساختماني با زيربناي 800 مترمربع در دو طبقه توسط شخص خيرّي بنام مرحوم مهندس كاظم فرح در محوطه بيمارستان ايجاد و تحويل دانشگاه شيراز گرديد كه پس از تفكيك دانشگاه علوم پزشكي از دانشگاه شيراز در سال 1373 اين بيمارستان به عنوان مركز آموزشي درماني سوانح سوختگي استان فارس انتخاب گرديد و تعداد تخت هاي آن به 64 تا افزايش پيدا كرد . اين مركز با بخشهاي ويژه سوختگي علاوه بر شهرستانهاي استان فارس به لحاظ همجوار بودن با چندين استان جنوبي كشور همواره پذيراي بيماران آن استانها نيز مي باشد . 

 تاريخ اعتبار پروانه تاسيس (بهره برداري ) بيمارستان:  1/4/92

هم اكنون اين بيمارستان با بخشهاي درمانگاه اين واحد با حضور متخصصين جراحي عمومي ،جراحي پلاستيك ،داخلي،  اعصاب و روان ، اطفال و فيزيوتراپي ، تغذيه درماني و بيماريهاي عفوني به درمان مراجعين اشتغال دارند .

 سوختگي اطفال با گنجايش 13 تخت

سوختگي زنان با گنجايش 12 تخت

 سوختگي مردان با گنجايش 18 تخت

 ICU سوختگي باگنجايش 6 تخت

 جراحي عمومي با گنجايش 14 تخت
اتفاقات يك تخت كمتر از 6 ساعت

 اتفاقات اين واحد به صورت شبانه روزي فعال مي باشد .

 

واحد فيزيوتراپي اين مركز كه از واحدهاي نمونه در سطح استان مي باشد ، علاوه بر كليه بيماران بستري و مراجعين به اتفاقات سوختگي ، بيماران معرفي شده از ساير مراكز درماني را نيز پوشش مي دهند .

كليه آزمايشات بيماران دراين مركزانجام مي شود . پرسنل آزمايشگاه به صورت 24 ساعته انجام وظيفه مي نمايد .

در اين بيمارستان زنان واطفال مذكر زير 13 سال دچار سوختگي يذيرفته مي شدند  اما بعد از سيل در سال 1380 و بسته شدن بخش سوختگي مردان در بيمارستان شهيد بهشتي بيماران مرد صدمه ديده از سوختگي نيز در اين مركز پذيرش مي گردند .

بيماران به صورت اورژانس به اين مركز مراجعه مي نمايند .

 
 

تعداد كل پرسنل   :   203 

 


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-26 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ