منشور حقوق بيمار  
 

 محور اول :    دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

محور دوم :   اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

محور سوم : حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .

محور چهارم : ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد .

محور پنجم : دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-12 8:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ