تاسیسات :

مسئول تاسیسات :

نام و نام خانوادگی : آقاي  حميد زائري

مدرک تحصیلی :

شرح وظايف :

-نظارت بر امور بخش فني و رفع نقص فني وسايل بيمارستان .
-راه اندازي دستگاههاي تأسيساتي،كنترل و تشخيص معايب جزئي و رفع آنها
-نظارت بركارهاي نوسازي و تعميرات تأسيسات و همچنين نحوة سرويس دهي شركت تأسيساتي طرف قرارداد .
-نظارت بر نگهداري دستگاهها و بهره برداري صحيح از آنها و وسايل و ابزار كار بيمارستاني و تنظيف آنها .
-تهيه گزارش از فعاليت ها و مشكلات كار براي مديريت بيمارستان .
-انجام ساير اموري كه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع مي گردد .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-22 20:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ