رئیس حسابداری

نام ونام خانوادگی : عليرضا غلامي    -  كارشناس حسابداري

شرح وظايف :

-رسيدگي و نظارت بر كليه اسناد مالي و پرداخت ها
-نظارت بر اجراي هزينه ها و چگونگي مصرف اعتبارات طبق بودجه مصوب
-امضاي اسناد ،صورتحسابها و گزارش مالي در حدود اختيارات تفويضي
-نظارت در امر تنظيم و رسيدگي اسناد مالي از لحاظ كامل بودن و انطباق با مقررات مالي دانشگاه
-تهيه گزارش از پيشرفت ها و فعاليت ها و مشكلات براي مافوق
-پي گيري عمليات مالي و تهيه گزارشات لازم در مورد پيشرفت برنامه كار و مشكلات اجرايي

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-26 12:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ