آمار پرسنلي :
رديفرشته و مقطع تحصيليتعداد
1پزشك عمومي 11
2متخصص جراحي 2
 متخصص10
3كارشناس ارشد پرستاري 2
4كارشناس  پرستاري 
5كاردان بيهوشي 
6كاردان اتاق عمل 
7كارشناس حسابداري 3
8كاردان حسابداري 1
9مهندسي پزشكي 1
10روانشناس و مددکار اجتماعی 2
11كارشناس مدارك پزشكي 2
12كارشناس ارشد انفورماتيك پزشكي 1
13کارشناس بهداشت محیط1
14کارشناس تغذیه1
15کارشناس توانبخشی3
16رادیولوژی2
17آزمایشگاه2

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-7 8:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ