مسئول پزشكان :

 • نام ونام خانوادگی : محبوبه نوربخش

مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی

نوع استخدام : قراردادی

پرسنل پزشک :

 • نام ونام خانوادگی : سیدمصطفی واعظ

مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی

نوع استخدام : رسمی

 • نام ونام خانوادگی : زهرا معمار       

مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی

نوع استخدام : قراردادی

 • نام ونام خانوادگی : فاطمه رزمجويي 

مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی

نوع استخدام : قراردادی

 • نام ونام خانوادگی : سید رضا معین

مدرک تحصیلی : متخصص عفونی

نوع استخدام : قراردادی

 • نام ونام خانوادگی : فرزانه صحرائیان  

مدرک تحصیلی : متخصص اطفال

نوع استخدام : قراردادی

 • نام ونام خانوادگی : افسانه موسوي

مدرک تحصیلی : متخصص اعصاب و روان

نوع استخدام :

 • نام ونام خانوادگی : عنایت ا... دهقانی  

مدرک تحصیلی : جراحی عمومی

نوع استخدام :

 • نام ونام خانوادگی :  

مدرک تحصیلی :

نوع استخدام :

 • نام ونام خانوادگی :   مهشيد هوشنگي دواني

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

نوع استخدام :

 • نام ونام خانوادگی :  مصطفي جهانبخش 

مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی

نوع استخدام : رسمي

 

 • نام ونام خانوادگی : باقر نسيمي
مدرک تحصیلی : دکترای حرفه اي

نوع استخدام : رسمی
 

 • نام و نام خانوادگي  :  مريم السادات فاخري 

مدرك تحصيلي : متخصص توانبخشي

نوع استخدام :  ضريب كا
 

 •  نام ونام خانوادگي: زهرا فرهمند
مدرك تحصيلي : دكتراي حرفه اي

نوع استخدام :  قراردادي

 •  نام ونام خانوادگي: سعيد رازقي
مدرك تحصيلي : متخصص بيهوشي
نوع استخدام :  رسمي
 
 •  نام ونام خانوادگي:
مدرك تحصيلي :
نوع استخدام : 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-25 9:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ