مسئوليت اين واحد كنترل و نظارت بر حفظ و ارتقاي كيفيت خدمات در كليه واحدهاي بيمارستاني مي باشد . بدين منظور ، ضمن پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت در سازمان و پايش شاخص هاي كيفي  و عملكردي مرتبط ، ميزان دستيابي به اهداف سازماني را اندازه گيري و رصد مي نمايد . برنامه ريزي استراتژيك سازمان در اين واحد تهيه ، اجرا و ارزيابي گرديده و در واحدها مستقر مي گردد . اين واحد در روندهاي اجرايي واحدها به شكل مستقيم نظارت انجام مي دهد . همكاري نزديك مديران ارشاد بيمارستان با اين واحد ، ضمانت موفقيت امور در آن بوده و نظام پيشنهادات ، دفتر آموزش ، مشاوران مديريتي سازمان ، ارتباط مستقيم با اين واحد دارند .  

مسئول واحد : منور بازرگان

مسئول ايمني بيمار :صديقه برومند

تايپيست : ليلا فروزان

محل واحد :

     طبقه 2 ساختمان شماره 2 - طبقه 2 - واحد بهبود كيفيفت

شماره تماس : (داخلي ) 262

حاکمیت بالینی (به انگلیسی: Clinical governance)، اصطلاحی است که برای توصیف نوعی رویکرد طبقه بندی شده و برنامه ریزی شده (سیستماتیک)، به منظور حفظ کیفیت مراقبت از بیماران و بهبود این کیفیت در نظام سلامت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. واژه حاکمیت بالینی در نظام سلامت به دنبال فاجعه بچه های بریستول در 1995 مصطلح شد که در آن متخصص بیهوشی دکتر استفان بولسین میزان بالای مرگ کودکان در جراحی قلب در بیمارستان سلطنتی بریستول را فاش ساخت. این پدیده، از آن پس به طور بنیادین در نظام خدمات بهداشت ملی (بیمه خدمات درمانی) انگلستان مورد توجه دقیق قرار گرفت و مسائل مربوط به آن موشکافی شد، به طوری که تعریفی رسمی از آن به شرح ذیل، مورد پذیرش گسترده واقع شد:
حاکمیت بالینی عبارت از چارچوبی است که در محدودهٔ آن، سازمان‌های ارائه دهندهٔ خدمات درمانی موظف به پاسخگویی به طور مستمر و بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات خود هستند و لازم است ضمن حفظ استانداردهای بالای مراقبت از بیماران، به ایجاد محیطی بپردازند که در آن، مراقبت‌های بالینی در برترین شکل خود به شکوفایی خواهد رسید.
تعریف بالا، سه ویژگی کلیدی و اساسی در نظر گرفته شده برای مفهوم حاکمیت بالینی را در بر گرفته‌است. این سه ویژگی عبارتند از: قابل تصدیق بودن یا نمایان بودن استانداردهای بالای مراقبت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی شفاف در قبال این استانداردها، و دستیابی به بهبودی و سلامت پویا و ثابت و پایدار.
مفهوم و محتوای این پدیده (حاکمیت بالینی)، دارای برخی شباهتها با مفهومی به مراتب وسیعتر و گسترده تر که با عنوان حاکمیت تعاونی‌ها شناخته می‌شود، می‌باشد. بر مبنای این مفهوم شرکت‌های بزرگ، سازمان‌ها، و سایر سیستم‌ها و فرایندهای تولیدی و خدماتی، موظف به تضمین کیفیت، پاسخگویی و إعمال مدیریت مناسب در عملیات سازمانی و ارائه خدمات خویش می‌باشند. با این حال حاکمیت بالینی تنها با سازمانها و مؤسساتی مربوط است که به امور بهداشتی و مراقبتهای اجتماعی می‌پردازند، و تنها جنبه‌هایی از چنین سازمان‌های را تحت تاثیر قرار می‌دهد، که در ارتباط با ارائه خدمات به بیماران و مراقبت از آنها باشند، و با سایر فرآیندهای کسب و کار این سازمان‌ها که با مقوله مراقبت و ارائه خدمات درمانی به بیماران مربوط نباشند، ارتباطی ندارد. در این ارتباط مفهوم «حاکمیت یکپارچه» به منظور اشاره به وظایف سازمان‌ها و مؤسسات ارائه کنندهٔ خدمات بهداشتی و سلامتی بحش، در عرصه حاکمیت تعاونی‌ها و حاکمیت بالینی بوجود آمده‌است که به اداره امور شرکت‌ها با بهره از این دو پدیده می‌پردازد.
تا قبل از سال ۱۹۹۹ میلادی، مسئولیت‌های قانونی اصلی هیئت امنای سازمانهای بیمه خدمات درمانی در بریتانیا منحصر به اطمینان یافتن از مدیریت مناسب مالی در سازمان‌های ارائه دهندهٔ خدمات و سطح قابل قبول ایمنی بیمار در این سازمانها بود و هیئت امنا تا به آن زمان هیچگونه وظیفه قانونی برای اطمینان از سطح خاصی از کیفیت در این موسسات بر عهده نداشت. در واقع تا آن زمان، حفظ و بهبود کیفیت مراقبت‌ها از جملهٔ مسئولیت‌های حرفه‌ای مربوط به مشاغل بالینی در نظر گرفته می‌شد. اما از سال ۱۹۹۹ هیئت امنای مذکور، مسئولیت قانونی حفظ و ارتقاء کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را به عهده گرفت و مسئولیت ارزیابی این خدمات نیز به وظایف قانونی دیگر آن افزوده شد. حاکمیت بالینی، مکانیزم یا روشی است که به منظور انجام این مسئولیت از آن بهره گرفته می‌شود.
«حاکمیت بالینی» هیچ گونه ساختار مخصوص، سیستم یا فرایندی را برای حفظ و بهبود کیفیت مراقبت به نهاد و سازمان دیگری وانمی گذارد، و هیچ مقوله‌ای در عرصه حفظ و بهبود کیفیت مراقبت وجود ندارد، جز اینکه مسئولیت مربوط بدان در مجموعه حاکمیت بالینی تعیین و طراحی شده‌است.

حاکمیت بالینی دست کم از شش جزء زیر تشکیل شده است :

  • آموزش و تعلیم
  • ممیزی بالینی
  • اثربخشی بالینی
  • تحقیق و توسعه
  • آشکاری
  • مدیریت مخاطرات

1- خط مشي ها گيرندگان خدمت

2- فرآيند ها

3- شاخص ها

4-برنامه عملياتي

       بهبود كيفيت

        ايمني بيمار

5- عناوين پروتكل ها و دستور العمل هاي نوشته شده

6-گايدلاين پزشكي


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-7 8:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ