فرم مخصوص متقاضيان خدمت نيمه وقت
فرم تعيين استفاده كننده از سرمايه بيمه عمر كاركنان دولت
فرم تقاضاي پوشش بيمه مصونيت حرفه اي
فرم تغيير عنوان كاركنان قراردادي

فرم تغيير عنوان ، انتصاب
فرم استفاده از مرخصي
فرم پاس ساعتي
فرم درخواست انجام كار تاسيسات
فرم درخواست تائيديه تحصيلي
فرم تعويض شيفت
فرم ورود و خروج وسايل نقليه
فرم الكترونيكي درخواست ماموريت ساعتي دوركاري
فرم درخواست تعمیرات
فرم درخواست ارتقاء و مرتبه شغلی (تکمیل توسط کارمند)

تعهدات بيمه ايران
فرم شماره 1
فرم شماره 2
اماکن طرف قرارداد بیمه ایران جهت خدمات دندانپزشکیبرنامه شستشوی اتاق پانسمان و ...


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-27 9:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ