مسئول اورژانس : خانم سروش -  کارشناس پرستاری
مسئول اورژانس : سركار خانم سحر سروش

شرح وظایف :
1-     کنترل حضور وغیاب پرسنل تحت سرپرستی
2-     کنترل وپی گیری ثبت واجرای دستورات پزشک ونظارت اجرای آن
3-     نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه
شماره تماس : 38219643 داخلي 226

 


 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-29 12:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ