اعضاء هیئت علمی :

  • نام ونام خانوادگی : احمدرضا توکلیان

مدرک تحصیلی : دکتری بیهوشی - دانشيار بخش بيهوشي

نوع استخدام : رسمی

  • نام ونام خانوادگی :  مهدي اياز

    مدرک تحصیلی :  دكتراي جراحي عمومي - استاديار بخش جراحي

    نوع استخدام : 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-8 10:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ