مسئول اورژانس : سركار خانم سحر سروش
شرح وظایف :
1-     کنترل حضور وغیاب پرسنل تحت سرپرستی
2-     کنترل وپی گیری ثبت واجرای دستورات پزشک ونظارت اجرای آن
3-     نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه
شماره تماس : 38219643 داخلي 226

داخلي درمانگاه :  284

       
رديفنام ونام خانوادگينوع تخصصروزهاي حضور در بيمارستانروزهاي حضور در درمانگاهروزهاي حضور در اتاق عململاحظات
1دكتر مهدي ايازجراح عموميشنبه تا پنجشنبهشنبه و سه شنبه عصرها هيئت علمي
2دكتر احمدرضاتوكليان متخصص بيهوشي شنبه تا پنجشنبه   هيئت علمي
 3 دكتر عنايت اله دهقان جراح عمومي شنبه تا چهارشنبه   يكشنبه و سه شنبه
صبح و عصر
 4 دكتر فرزانه صحرائيان متخصص اطفال شنبه تا پنجشنبه   
 5 دكتر سيد رضا معين متخصص عفوني شنبه تا پنجشنبه   
 6 دكتر مهشيد هوشنگي متخصص داخلي شنبه تا پنجشنبه   
 7 دكتر سعيدرازقي جهرمي متخصص بيهوشي شنبه ها و سه شنبه ها   
 8 دكتر مريم السات فاخري متخصص طب فيزيكي شنبه تا سه شنبه 12-10  
 9 دكتر سيدسادات سپهرتاج روانپزشك شنبه،سه شنبه،چهارشنبه   
 10 دكتر سينا غياثي جراح پلاستيك دوشنبه ها   هيئت علمي
11 دكتر كشاورزي جراح عمومي يكشنبه ها    
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-29 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ