رديفنام ونام خانوادگينوع تخصصروزهاي حضور در بيمارستانروزهاي حضور در درمانگاهروزهاي حضور در اتاق عململاحظات
1دكتر مهدي ايازجراح عموميشنبه تا پنجشنبهشنبه و سه شنبه عصرها هيئت علمي
2دكتر احمدرضاتوكليان متخصص بيهوشي شنبه تا پنجشنبه   هيئت علمي
 3 دكتر عنايت اله دهقان جراح عمومي شنبه تا چهارشنبه   يكشنبه و سه شنبه
صبح و عصر
 4 دكتر فرزانه صحرائيان متخصص اطفال شنبه تا پنجشنبه   
 5 دكتر سيد رضا معين متخصص عفوني شنبه تا پنجشنبه   
 6 دكتر مهشيد هوشنگي متخصص داخلي شنبه تا پنجشنبه   
 7 دكتر سعيدرازقي جهرمي متخصص بيهوشي شنبه ها و سه شنبه ها   
 8 دكتر مريم السات فاخري متخصص طب فيزيكي شنبه تا سه شنبه 12-10  
 9 دكتر سيدسادات سپهرتاج روانپزشك شنبه،سه شنبه،چهارشنبه   
 10 دكتر سينا غياثي جراح پلاستيك دوشنبه ها   هيئت علمي
11  محبوبه نوربخش دكتراي پزشكي    
 12سيدمصطفي واعظ  دكتراي پزشكي     
 13فاطمه رزمجويي   دكتراي پزشكي    
 14زهرا فرهمند  دكتراي پزشكي     
15 مصطفي جهانبخش   دكتراي پزشكي    
16 باقر نسيمي   دكتراي پزشكي    
 17زهرا معمار  دكتراي پزشكي     

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-26 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ