كميته رسیدگی به شکایات

دبير كميته : خانم افراسیابی - کارشناس روانشناسی

اعضاي كميته :

1- دکتر باقر نسیمی - مدیریت بیمارستان - رئیس کمیته
2-زری افراسیابی - روان شناسی بالینی - مسئول مددکاری - دبیر کمیته
3-زهرا سیف الاسلامی - مدیر خدمات پرستاری - کارشناس کمیته
4-زهرا رفعت ماه - مسئول دفتر بهبود کیفیت - کارشناس کمیته
5-زهرا مرادزاده - مسئول فیزیوتراپی و روابط عمومی و طرح تکریم - کارشناس کمیته

توالي كميته : هر ماه دوبار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-11 13:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ