كميته دارو درمان
دبيركميته : خانم  دکتر حیدری - کارشناس داروسازی

اعضاي كميته :
1-آقای دکتر نسیمی - مدیر مرکز
2-خانم بی پروا - پرستار
3-خانم سهام پور - پرستار
4-خانم طباطبایی- پرستار
5-خانم سروش - پرستار
6-خانم ایرانپاک - پرستار
7-خانم دعایی - پرستار
8-خانم اسمی - پرستار
9-خانم دکتر نوربخش - مسئول پزشکان
10-خانم خانچی - سوپروایزر
11-آقای آثاری - پرستار
12-آقای شاهین پر - تدارکات

توالي كميته : هر دو ماه يكبار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 14:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ