-قرارداد بيمه تكميلي كوثر
-تعطيلات رسمي بين مرخصي ها
-حق بيمه ثالث خودرو (نقدي و اقساطي )بيمه كوثر

- بيمه شدگاني كه تاكنون كارت بيمه تكميلي كوثر(كارت بانك آينده ) صادر نشده است

1- قانون ارتقا ء بهره وري         بخشنامه

2- جهت اطلاع از ثبت نام متجمع آموزشي علوم پزشكي روي آدرس مقابل كليك فرمائيد سپس به قسمت اخبار مراجعه فرمائيد  :   http://es.sums.ac.ir    
3- ارزشيابي كاركنان
4-استفاده از خدمات بیمه حوادث
5-به منظور اطلاع رسانی پرسنل از طریق سامانه پیام کوتاه
6-کمیته طرح تکریم ارباب رجوع در رابطه با پر کردن فرم های مربوطه جهت پرسنل
7-امکان استفاده والدین کارمندان ازامکانات ورزشی دانشگاه با هزینه کارمندی
8-فرايند نقل و انتقالات دانشگاه
9-غيبت پرسنل در صورت داشتن 4 روز غيبت در سيستم حضور و غياب   مورخ 21/2/94
10-تعيين نحوه اقدام براي بررسي و تخصيص امتياز به برخي موارد مربوط به فعاليت هاي ماده 3(پژوهشي - فناوري) آئين نامه ارتقاء 18/4/94
11-تمديد قرارداد بيمه كوثر 01/7/94
12-
بيمه كوثر و انجام محاسبه مجدد اسناد ايشان با فرانشيز10% ، نسبت به بازگشت مبلغ مابه التفاوت توسط شركت بيمه گر  16/7/94
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-16 7:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ