آموزش ساخت کانکشن VPN در ويندوز xp

1-بر روي آيکن NEtwork خود در تولبار کليک کنيد !

2-بر روي گزينه Open Network And Sharing Center کليک کند

3 - در منوي باز شده بر روي set up a new connection or network کليک کنيد

4 - از منوي محاوره اي باز شده بر روي connect to a workplace کليک کنيد

5 - در منوي بعدي بر روي( Use my internet connection (VPN کليک کنيد
ف ) در منوي بعدي آن بايد بر روي گزينه I'll set up an Internet Connection later کليک کنيد

6 -
الف ) در قسمت Internet Address بايد IP مورد نظر خود را وارد کنيد
ب ) در قسمت Destination name بايد نام مورد نظر کانکشن خود را وارد کنيد

7-
در اين بخش بايد نام کاربري و رمز عبور خود را وارد نماييد

الف ) در قسمت User name نام کاربري خود را وارد کنيد
ب ) در قسمت Password رمز عبور کانکشن خود را وارد کنيد .
ج ) با انتخاب چک باکس show Characters کلمات يا اعداد رمز عبور شما نمايان مي شوند
د ) با انتخاب چک باکس Remember this password کلمه عبور شما ذخيره مي شود و در هر بار ورود به کانکشن رمز عبور شما در جاي خود باقي است و نيازي به وارد کردن مجدد آن نيست

در آخر بر روي create کليک کنيد

در صورتي که کانکشن شما با موفقيت ايجاد شد

حال بر روي close کليک کنيد

اکنون براي کانکت کردن VPN خود دو مرتبه بر روي آيکن شبکه در تولبار کليک کنيد

شما متوجه مي شويد که نام VPN شما به ليست اضافه شده است ! با کليک بر روي آن گزينه Connect در پايين آن ظاهر مي شود ! با کليک بر روي Connect ، کانکشن VPN شما باز خواهد شد ! و دو مرتبه با کليک بر روي گزينه Connect اتصال به IP مورد نظر شما برقرار خواهد شد
* در صورتي كه تمايل داشته باشيد چندين كاربر از يك سيستم استفاده كنند مي توانيد با كپي كردن VPN و تغيير نام آن هر كاربر با توجه به نام كاربري و رمز عبور خود از كانكشن خود جهت اتصال از  اينترنت استفاده كند .

 

آموزش ساخت کانکشن VPN در ويندوز 7

1- مسیر زیر را طی کنید:

Start / Control panel / Network and sharing center

2 - در منوی باز شده بر روی
set up a new connection or network کلیک کنید
3 - از منوی محاوره ای باز شده بر روی
connect to a workplace کلیک کنید
4- در منوی بعدی بر روی(
Use my internet connection (VPN کلیک کنید
در منوی بعدی آن باید بر روی گزینه
I'll set up an Internet Connection later کلیک کنید
5 -
الف ) در قسمت
Internet Address باید IP مورد نظر خود را وارد کنید
ب ) در قسمت
Destination name باید نام مورد نظر کانکشن خود را وارد کنید

6- در این بخش باید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید

الف ) در قسمت
User name نام کاربری خود را وارد کنید
ب ) در قسمت
Password رمز عبور کانکشن خود را وارد کنید .
ج ) با انتخاب چک باکس
show Characters کلمات یا اعداد رمز عبور شما نمایان می شوند
د ) با انتخاب چک باکس
Remember this password کلمه عبور شما ذخیره می شود و در هر بار ورود به کانکشن رمز عبور شما در جای خود باقی است و نیازی به وارد کردن مجدد آن نیست

در آخر بر روی
create کلیک کنید

در صورتی که کانکشن شما با موفقیت ایجاد شود حال بر روی
close کلیک کنید

اکنون برای کانکت کردن
VPN خود دو مرتبه بر روی آیکن شبکه در تولبار کلیک کنید

شما متوجه می شوید که نام
VPN شما به لیست اضافه شده است ! با کلیک بر روی آن گزینه Connect در پایین آن ظاهر می شود ! با کلیک بر روی Connect ، کانکشن VPN شما باز خواهد شد ! و دو مرتبه با کلیک بر روی گزینه Connect اتصال به IP مورد نظر شما برقرار خواهد شدموفق و پیروز باشید 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-7-7 9:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ