سوختگى بر اساس عمق به ٤ درجه تقسيم ميشود:

1- سوختگى درجه يك: در اين نوع سوختگى آسيب محدود به سطحى ترين لايه پوست يعنى اپيدرم است. علائم آن بصورت درد نسبتأ شديد، و قرمزى است كه با فشار برطرف ميشود. در اين نوع از سوختگى تاول وجود ندارد، درد در عرض ٣-٢ روز تسكين مى يابد، روزهاى ٤-٣ جدا شدگى لايه هاى نازك اپيدرم مشهود بوده و كلأ در عرض ٦-٤ روز بدون تشكيل اسكار(بافت اضافه) و تغيير رنگ دائم بهبود مى يابد. نمونه شايع آن آفتاب سوختگى است. درمان آن شامل داروهاى ضد التهاب خوراكى به عنوان مسكن و استفاده از چرب كننده هاى موضعى است.

2-
سوختگى درجه دو سطحى: در اين نوع سوختگى آسيب محدود به اپيدرم و لايه سطحى درم (لايه پاپيلرى) است. علائم آن بصورت درد شديد و قرمزى كه با فشار برطرف ميشود ميباشد. زخم معمولا به علت ترشح مرطوب است. در اين نوع از سوختگى معمولأ تاول وجود دارد، در صورت درمان و مراقبت صحيح در عرض كمتر از ٣ هفته بدون تشكيل اسكار(بافت اضافه) بهبود مى يابد اما در محل ، تغيير رنگ پوست به صورت هايپو يا هايپرپيگمانتاسيون تا مدتها و حتى تا پايان عمر باقى ميماند. براي كاهش اين تغيير رنگ استفاده از كرم ضد آفتاب به مدت 2 سال پيشنهاد مي شود . درمان شامل تجويز مسكن ( ضد التهاب غير استروئيدى با يا بدون استامينوفن كدئين) و استفاده از پمادها و پانسمانهاى چرب كننده يا آنتى بيوتيكهاى موضعى ضعيف است. استفاده از پمادهاى قوى نظير سيلورسولفاديازين و مافنايداستات به علت تأخير در ترميم زخم و عدم لزوم استفاده در اين درجه از سوختگى پيشنهاد نميشود.

3- سوختگى درجه دو عمقى:
در اين نوع سوختگى آسيب تا لايه عمقى درم هم نفوذ كرده است اما همه ضخامت پوست درگير نيست و بنابر اين ترميم خودبخودى پوست در صورت درمان و مراقبت صحيح ، از سلولهاى اپيتليال ضمائم پوستى موجود در عمق درم حداكثر تا ٩ هفته صورت ميگيرد. هر زخمى كه ترميم آن بيشتر از ٣ هفته به طول بيانجامد با تشكيل اسكار همراه خواهد بود وبنابراين ترميم خودبخود اين درجه از سوختگى با اسكار همراه است. علائم اين درجه از سوختگى بصورت درد مبهم، تغيير رنگ بصورت قرمز و سفيد كه با فشار موضعى رنگ آن تغيير نميكند ميباشد. سطح آن نسبتأ خشك است. درمان اين نوع از سوختگى استفاده از آنتى بيوتيكهاى قوى موضعى نظير سيلورسولفاديازين و مافنايد استات است . به علت تشكيل اسكار، طى زمان طولانى جهت ترميم خودبخودى و عوارض متعدد ناشى از آن ، درمان اين نوع از سوختگى بر اساس روش نوين برداشت جراحى بافت سوخته و پيوند پوست همزمان (Early Excision & Grafting)  قبل از ٣ هفته وترجيحأ در ١٠-٧ روز اول است.
4- سوختگى درجه سه يا تمام ضخامت: در اين نوع از سوختگى تمام اپيدرم و درم دچار سوختگى شده و بنابراين ترميم خودبخودى به علت از بين رفتن ضمائم پوستى درم (مگر در سوختگي با وسعت خيلى كم وبا جمع شدن و اپيتليزاسيون از لبه زخم) امكان پذير نيست. ظاهر زخم چرمى، به رنگ سياه، خاكسترى يا ارغوانى بوده و ممكن است وريدهاى حاوى خون لخته شده را در عمق زخم بتوان مشاهده كرد. درد ندارد مگر در حين پانسمان كه انتهاهاى عصبى تحريك ميشوند. درمان آن همانند درجه ٢ عمقى است.
5-سوختگى درجه چهار: در اين نوع عمق سوختگى از درم فراتر رفته و ارگانهاى زيرين نظير تاندونها، عضلات، اعصاب، استخوان، مغز، احشاء و ... را نيز گرفتار ميكند. تشخيص نوع درجه ٤ در بسيارى از موارد پس از برداشت پوست مرده مشخص ميشود. درمان شامل برداشتن و دبريدمان كليه بافتهاى مرده و پوشاندن قسمتهاى زنده با پيوند پوست، فلاپ و يا آمپوتاسيون است.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-4-1 14:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ